מחזור משכנתא

יש לכם משכנתא קיימת ? בידקו היום כדאיות למחזור משכנתא וחסכו עשרות אלפי שקלים

מחזור משכנתא

 

מחזור הלוואת משכנתא הוא תהליך בו הלוואת המשכנתא הישנה מסולקת ומוחלפת במשכנתא חדשה, המציעה תנאים משופרים.

כיוון שהמשכנתא היא הלוואה ארוכת טווח, לעיתים חלים שינויים משמעותיים, הן בתנאי השוק והן בהיקף ההכנסות וההוצאות המשפחתיות. מדובר, למשל, בשינוי הריבית במשק, הולדת ילד, קבלת כספי ירושה או מענק ועוד.

באמצעות מחזור הלוואת המשכנתא ניתן לשנות את גודל ההחזרים החודשיים כך שיתאימו בצורה טובה יותר לצרכים הפיננסיים העדכניים שלכם.

המחזור כולל שינוי בהרכב מסלולי ההלוואה, בתנאי ההלוואה, במשך ההלוואה ובגובה ההחזר החודשי שלכם.

עמלות וטפסים.

  • עמלת אי הודעה מוקדמת –עמלה זו היא בגובה 0.1 אחוז והבנק גובה אותה במקרה בו לא הודעתם לו מראש על רצונכם לפרוע את המשכנתא המקורית ולבצע מחזור שלה. כדי להמנע מתשלום מיותר זה, עליכם להודיע לבנק לפחות עשרה ימים מראש על כוונתכם לפרוע את המשכנתא.
  • עמלה תפעולית במחזור משכנתא –עמלה זו היא זניחה וגובהה מספר עשרות שקלים. היא קבועה ולא ניתן לבטל אותה ומשמשת את הבנק לפעולת ביצוע המחזור בפועל.
  • עמלת היוון בגין הפרשי ריבית –חישוב עמלה זו נעשה לפי הפער בין הריבית שעל פיה נלקחה ההלוואה, לבין הריבית הממוצעת במשק לפי הגדרות בנק ישראל בזמן הפירעון. עמלה זו היא המשמעותית ביותר אותה תשלמו בעת מחזור משכנתא.
  • עמלת מדד ממוצע –את העמלה הזו משלם רק מי שלקח את המשכנתא המקורית במסלול צמוד מדד. מטרתה לפצות את הבנק עקב עליית המדד וגובהה הוא חצי משיעור המדד הממוצע שנמדד בשנים עשר המדדים האחרונים שקדמו למועד בו מתבצע פירעון מוקדם של המשכנתא. העמלה נועדה לכסות הפסדים של הבנק בתאריכים שבין האחד לחמישה עשר בחודש, כך שאם הפירעון המוקדם משולם לאחר הששה עשר בחודש, היא לא תשולם כלל.
 • עמלת הפרשי שער –עמלה זו משולמת במקרים בהם המשכנתא המקורית שלקחתם, הייתה במסלול צמוד מטבע זר. גובה עמלה זו מחושב לפי ההפרש בין שער המטבע הזר ביום פירעון המשכנתא לבין שער המטבע יומיים לאחר מכן. ניתן להימנע מתשלום עמלה זו, אם תודיעו לבנק לפחות יומיים לפני מועד הפירעון.

 הוצאות נוספות בהליך מחזור משכנתא

בנוסף לעמלות אותן יהיה עליכם לשלם, לפחות בחלק מהמקרים, יהיה עליכם לקחת בחשבון הוצאות נוספות, ביניהן:

 • הוצאות בגין הערכת שמאי מקרקעין (כפי שעשיתם בעת נטילת המשכנתא המקורית)
 • תשלום נסח טאבו למחזור משכנתא
 • עמלת פתיחת תיק למשכנתא חדשה

כמו כן יהיה עליכם לדאוג למספר מסמכים כדי לבצע את ההליך באופן תקין:

 • צילום ת.ז.
 • נסח טאבו של הנכס
 • תלושי משכורת אחרונים ופירוט מצב חשבון הבנק בשלושה חודשים האחרונים (שכיר)
 • תשומת מס , אישור מרואה חשבון על ההכנסות. ( עצמאי)
 • לוח סילוקים של המשכנתא המקורית עם יתרת החוב

 

שלח הודעה
1
התחל שיחה בוואטצאפ
בסט אובליגו ייעוץ משכנתאות
שלום
איך אפשר לעזור ?